artikel

Befria Palestina – Bojkotta Israel!

Israel ockuperar Palestina. Den israeliska ockupationen innebär daglig misär och förnedring för det palestinska folket. Det är en rasistisk kolonialpolitik som förs. En politik där palestinierna inte betraktas som människor utan utsätts för kollektiva bestraffningar. Israel kontrollerar palestiniernas liv.
Kontrollen används till ständiga övergrepp där människor trakasseras, palestinska hus jämnas med marken och den palestinska ekonomin krossas. Alltsedan 1948 trängs dessutom miljontals palestinier i flyktingläger under omänskliga förhållanden.

Konflikten handlar inte om två jämlika parter. Israel ockuperar Palestina och det palestinska folket behöver vår solidaritet i sin kamp för frihet.

Det palestinska folket behöver solidaritet i sin folkrättsligt och moraliskt legitima kamp mot Israels ockupation, Gång på gång har FN i resolutioner fördömt Israels ockupation, uppmanat ockupanten att dra sig tillbaka och förklarat de israeliska bosättningarna olagliga med hänvisning till Genévekonventionen. Dessutom har den internationella domstolen i Haag fördömt den mur som Israel just nu bygger på palestinsk mark och som skär rakt igenom det palestinska samhället. En mur som ä r8 meter hög och på sina ställen flera meter bred och som skiljer bönder från sina olivlundar, barn från sina skolor och familjer från sina släktingar.

Trots detta förmår inte den svenska regeringen ta ställning, trots detta fortsätter USA:s förbehållslösa stöd till Israel, Att Israel ostört tillåts bryta mot folkrätten och fortsätta sin ockupation är mer än ett hot mot palestinska liv, det är också ett hot mot oss alla, ett hot mot våra möjligheter att leva i en rättvis värld som styrs av andra principer än den starkes rätt.

När den svenska regeringen är tyst och lamslagen blir det upp till oss medborgare att sätta press på Israel. Att utöva sanktioner mot Israel som i 57 år har kommit undan med etnisk rensning, statsterrorism och ockupation är en av våra möjligheter att påverka. Vi måste bojkotta Israel.

Vad ska vi bojkotta?

Frukt och grönsaker: Jaffa, Carmel, Top
(kolla alltid ursprungsland när du handlar frukt och grönt)

Djupfryst mat: Hälsans Kök

Drycker: Soda Club, Konsums ekologiska läsk, Eldorado tomatjuice

Viner: Carmel, Golan Heights Winery

Hudvårdsprodukter; Ahava DSD

Sanitetsprodukter: Apotekets tampong normal, Coop X-tra tamponger

IT-produkter; WizLan, Checkpoint, RiT, RadGuard, Algorithic, Ossi Scandinavia AB

Håll även utkik efter streckkod 729 som är Israels landskod.

/Texten är hämtad från Ung Vänsters flygblad.
Se även www.bojkotta-israel.nu/

Kopiera länk