artikel

Mp och V: Amnestifrågan lever

Fram till dess att regeringsbeslut har fattats och myndigheterna fått nya direktiv är det för tidigt för den som lever gömd att träda fram, skriver Ulla Hoffman (v) och Gustav Fridolin (mp) och redogör för vad som gäller i överenskommelsen i flyktingfrågan.

Ingen människa ska behöva leva gömd i Sverige. Den överenskommelse mellan vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna som presenterades på tisdagen är ett steg på vägen.

Även om vi inte lyckades genomdriva en allmän amnesti fick vi igenom en rad krav som är livsavgörande för flera tusen gömda flyktingar.

Vi vill, mot bakgrund av hur det emellanåt sett ut i media, betona att våra partier drivit detta arbete gemensamt, lika hårt och in i det sista tillsammans försökt och lyckats få igenom förbättringar. Ingen av oss bär större skuld för att vi inte nått ända fram, och ingen större ära av det vi trots allt uppnått.

Vi vill starkt understryka att fram tills regeringsbeslut har fattats och Migrationsverket och polisen fått nya direktiv är det för tidigt för den som lever gömd att träda fram. Vi anstränger oss nu för att ett sådant beslut skall tas så fort som möjligt.
Överenskommelsen innebär flera saker:

Alla barn och barnfamiljer som levt gömda i Sverige under lång tid eller som inte fått sina avvisningsbeslut verkställda ska garanteras en ny prövning enligt den nya lagen. Att de levt länge i Sverige kommer nu att tala till deras fördel.

Gömda flyktingbarn och deras familjer är en hårt utsatt grupp. Miljöpartiet och vänsterpartiet välkomnar att regeringen nu uppskattar att de flesta kommer att få stanna, och är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå det.

Alla människor som fått avvisningsbeslut som inte kunnat verkställas på grund av situationen i hemländerna ska tillåtas arbeta. Det tidigare systemet har förlamat och passiviserat människor. Rätt att arbeta betyder mycket för en människas värdighet.

Resultatet av det tidigare beslutet om de apatiska barnen ska granskas. Migrationsverket och utlänningsnämnden ska redovisa hur de tillämpat regeringens beslut och de tre partierna ska därefter vidta nödvändiga åtgärder för att intentionen bakom beslutet – att dessa svårt sjuka barn skall få stanna – säkerställs.

Pengar har avsatts till gömda barns skolgång, och hur det skall kunna gå till kommer nu att utredas. Efter det att beslut sedan fattats börjar rätten gälla, vilket FN:s barnkommitté krävt av Sverige.
En förstärkning sker av medlen till asylsökandes sjukvård så att fler skall kunna få bland annat kris- och traumabehandling.
Kommunerna ges resurser till sociala insatser för flyktingbarn.
Migrationsverket ges förstärkning för att förbättra kvaliteten på mottagningsverksamheten.

Beslutet att lägga ner utlänningsnämnden och underkänna den nuvarande asylprocessen borde innebära ett ansvar för dem som fått ta konsekvenserna av den bristande rättssäkerheten. Vi tycker fortfarande att detta ansvar heter amnesti. Vänsterpartiet och miljöpartiet står tillsammans med en växande rörelse enade i den kampen.

Amnestifrågan lever!

Ulla Hoffmann
2:a vice ordförande (v)
Gustav Fridolin
flyktingpolitisk talesman (mp)

/Kalle Larsson har skickat denna artikel och tar gärna emot frågor och kommentarer/

Kopiera länk