artikel

För ett jämställt Huddinge

Tre år har gått sedan valet. Vänsterpartiet Huddinge har inom alla områden verkat för ett mer jämlikt och solidariskt Huddinge och för ökad integration genom att resurserna läggs på dem som mest behöver det. I det arbetet prioriterar vi de människor i kommunen, som har det tyngst, ekonomiskt och socialt.
Vänsterpartiet Huddinge ingår i den nuvarande politiska majoriteten i Huddinge kommun tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet de gröna.

Vänsterpartiet har arbetat för att Huddinge ska bli jämställt.
Vänsterpartiet har varit pådrivande för att ett jämställdhetsråd har inrättas i kommunen och att jämställdhetsarbete genomsyrar alla områden som kommunen har ansvar för.

– Vänsterpartiet har varit pådrivande för att förskola och skola
bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete.
– Vänsterpartiet har tagit initiativ till att fler förebyggande insatser
görs för att hjälpa flickor som har problem.
– Vänsterpartiet har tagit initiativ till långsiktiga åtgärder för att
motverka våld mot kvinnor och barn.
– Vänsterpartiet har tagit initiativ för att utveckla metoder för att
uppmärksamma och motverka våld mot äldre kvinnor inom
äldreomsorgen.
– Vänsterpartiet har varit pådrivande för att kommunens statistik så
långt som möjligt ska vara uppdelad på kön.
– Vänsterpartiet har tagit initiativ till att kommunen aktivt agerar mot
pornografi genom att boka porrfria hotell för kommunens
tjänstemän och politiker, när de deltar i arrangemang på olika
anläggningar.
– Vänsterpartiet har tagit initiativ till att ledamöter i fullmäktige och i
nämnder utbildas i jämställdhet och genuskunskap.
Vänsterpartiet har arbetat för att resurserna skall fördelas efter behov i skolan.
En rättvis fördelning av resurserna innebär, att hänsyn tas till barnens behov och att alla elever ges jämlika villkor. Att öka andelen behöriga lärare och utveckla arbetet med modersmålsbaserad undervisning är en viktig faktor i detta arbete. Områden med störst behov -Flemingsberg, Vårby och Skogås – har prioriterats.

Vänsterpartiet har arbetat för att bostäder ska byggas.
Sedan vi vann valet har vi medverkat till att flera hundra hyresrätter och studentbostäder skall byggas. Vi arbetar för så låga hyror som möjligt att även människor med normala eller låga inkomster har råd att betala dem.

Vänsterpartiet har arbetat för att kommunens fritids – och kulturbud ska nå alla oavsett plånbokens tjocklek och att verksamheterna ska genomsyras av demokratiska och jämlika idéer.

Vänsterpartiet har arbetat för mångfald inom äldreomsorgen.
Vänsterpartiet har tagit initiativ till olika lösningar för att äldre invandrare ska erbjudas vård och omsorg på sina egna modersmål.

Vänsterpartiet har arbetat för en kommun där ingen lämnas utanför
Integration och egen försörjning går hand i hand. Kampen mot arbetslöshet ska fortsätta. Ungdomsarbetslösheten skall minska och de hemlösas situation skall förbättras.

Vänsterpartiets arbete fortsätter för ett mera rättvist, solidariskt och jämlikt Huddinge!

Kopiera länk