artikel

Missvisande mediauppgifter

Media har kommit över en del svar på en enkät som valberedningen skickat till partistyrelseledamöterna. Formuleringar, tagna ur sitt sammanhang och skrivna i syfte att enbart hanteras internt i valberedningen, är nu ute i
media. Detta är förstås djupt beklagligt.
Vi måste vara medvetna om att de överlämnats till media i ett enda syfte: att skada partiet. Det finns ingen som helst anledning att tro att någon i den nuvarande valberedningen har överlämnat materialet till media.

Uppgifterna om att verkställande utskottet skulle ha hotat med sin avgång stämmer inte. Något sådant hot har aldrig framförts, vare sig från utskottet eller från partiordföranden.

Det är viktigt att vi i partiet hanterar detta med fattning och särskilt
viktigt är det naturligtvis att vi inte låter oss luras till att angripa
varandra. Vi ska fortsätta att prata med varandra, inte om varandra.

Kamratliga hälsningar,

Mats Einarsson, VU

Kopiera länk