artikel

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska dokument

Distriktets studieuskott har under fyra träffar samlat ekonomiintresserade för att diskutera utkastet till ett nytt ekonomiskt dokument för Vänsterpartiet. Detta skall partistyrelsen fatta beslut om i sommar och man har begärt in synpunkter redan nu. Under de fyra träffarna kom vi fram till ett resultat som bifogas detta mail.

Vår största synpunkt är att utkastet är för långt och för krångligt skrivet. Vi vill se ett dokument som är tilltalande för en bred publik. Dessutom saknar vi viktiga saker. Vi föreslår därför att utkastet inte ska användas som grund utan att ett nytt dokument skapas. Vi är dock mycket positiva till att denna process är påbörjad.

Om du håller med om våra synpunkter vore vi tacksamma om du hörde av dig så att vi kan bli fler som skriver under.Hör av dig till mig på enklaste sätt.

Våra synpunkter kommer att lämnas till Siv Holma (sammankallande för arbetsgruppen) den 30 april.

/ Otto Rehbinder
Vänsterpartiet, Hässelby-Vällingby
070-399 58 01

Vill du hela detta dokument kontakta Elisabeth Ulin Karlsson på [email protected]

Utkastet för det ekonomiska policydokumentet som finns på partiets hemsida:

http://www.vansterpartiet.se/vp/30468.cs

Kopiera länk