artikel

Övergripande politik – kommunalskatten

Vänsterpartiets politik för 200.000 nya jobb i offentlig sektor betyder att Huddinge Kommun skulle få mer än 360 miljoner i ökat statsbidrag. Då kan vi anställa drygt 1000 fler i kommunens verksamheter utan att behöva höja skatten. Det låter fantastiskt, men det finns faktiskt så mycket pengar över i statsbudgeten. Detta förutsätter att man istället för A-kassa för arbetslösa betalar ut lön till anställda i offentlig sektor. Vänsterpartiet vill alltså behålla dagens skattenivå i Huddinge.

Sveriges ekonomi går mycket bra, men fortfarande är arbetslösheten alldeles för hög. Staten beräknas gå med 16 miljarder i överskott under 2006 och socialförsäkringssystemen (pensioner och sjukförsäkringar bl a) gör ännu större plusresultat.

Företagen gör större vinster än någonsin och delar ut 170 miljarder i aktieutdelning i år. Detta är nästan svindlande tal som visar att Sverige är ett mycket rikt land. Tyvärr är denna rikedom mycket skevt fördelad, 2005 ökade de privata hushållens förmögenheter med 517 miljarder, men av dessa tog den rikaste hundradelen av befolkningen 400 miljarder.

Vad man vill göra med alla dessa pengar är en politisk fråga.

Vänsterpartiet vill ta överskottet i statsbudgeten och de pengar som man betalar ut i A-kassa för att skapa 200.000 nya jobb i offentlig sektor.

De borgliga partierna vill sänka skatterna med mellan 32 och 50 miljarder. (De är inte så överens ändå.)
Socialdemokraterna vill använda en liten del av överskotten till reformer och spara resten för framtida pensioner.

Att sätta 200.000 människor i arbete i den offentliga sektorn istället för på bidrag får naturligtvis också effekter på den privata sektorn. Köpkraften kommer att öka och därmed blir det fler jobb också i privat sektor. Hur många är det svårt att säga, så vi ger inga löften om det. De största vinnarna är ändå de arbetslösa som får ett arbete och alla som får en bättre äldreomsorg, handikappomsorg, förskola, skola, kultursektor, fritidsverksamhet osv. osv.

För att betala vår gemensamma välfärd vill Vänsterpartiet använda skatter istället för avgifter. Skatter betalar man efter förmåga, den rikaste betalar mest, medan avgifter kan slå hårt mot enskildas ekonomi. ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov!” Så kan man sammanfatta vår skattepolitik.

Vänsterpartiet vill öka skatterna på kapital och vinster, det skulle räcka en bra bit på vägen för att nå 6-timmars arbetsdag med full betalning.

Pengar finns det mer av i Sverige än någonsin, frågan är hur man vill fördela dem; till arbete och välfärd för alla eller till skattesänkningar eller till att lägga dem i kassakistan.

Kandidat nr 2 på kommunfullmäktigelistan: Dag Olausson är kommunalråd för vänsterpartiet, ledamot av Fullersta-Sjödalens demokratiforum samt ordförande för Gymnasienämnden.

Kopiera länk