artikel

En sammanfattning av vårt parlamentariska arbete

Under senaste mandatperioden har vänsterpartiet suttit i majoritet i fullmäktige tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet, mandatfördelning (s) 24, (v) 5 och (mp) 2. Majoriteten är snäv med 31 + 30 mandat vilket kräver ett gott samarbete med kommuninnevånarnas bästa som gemensamt mål.
Vänsterpartiet vill göra Huddinge rättvisare, vi vill integrera Skogås och Vårby Gård. Vi vill göra Flemingsberg till ett trivsamt och välfungerande område för de som bor där, inte bara en plats för arbete och studier för människor som enbart tillbringar sin dagtid där. Vi vill utjämna skillnaderna mellan olika kommundelar genom blandad bebyggelse och genom att Huge reserverar lägenheter för nyinflyttade i alla kommundelar för att bryta segregationen. Den gångna mandatperioden har vi också kämpat för jämställdhet, vi har fått igenom metoder för att påvisa orättvisor och förebygga diskriminering. Vi anser att alla har samma rättigheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller kulturellt ursprung. Här nedan återfinnes vårt kommunalpolitiska program uppdelat i de olika nämndernas ansvarsområden; totalt 8 artiklar där du kan läsa mer och där även våra ledamöter och kandidater kommer att presenteras närmare. Gå in under artikelarkiv för att hitta samtliga. Vill du veta mer – skriv en fråga i gästboken eller ett brev till vår mailadress enligt nedan. Datum för valaktiviteter finns i kalendariet, vi har även valstugor i Flemingsberg och Huddinge centrum där du kan möta våra representanter.

Kopiera länk