artikel

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet

Äntligen är förhandlingarna om antal platser i nämnder och instanser klara. Tillsammans har s, v, mp och hp 27 mandat och vi kan nog ge borgarna en god match.

Vänsterpartiet tänker driva sin egen profil och politik, vi ska lägga en egen budget och fortsätta vårt engagemang i de lokala frågorna främst i Skogås, Flemingsberg och Vårby.

Vi har fått många nya medlemmar efter valet och ska nu starta upp områdesgrupper och ha våra möten där våra väljare finns.

Nästa medlemsmöte äger rum den 23 januari kl 18.00 – i Gårdshus nr 1, Diagnosvägen 4, Flemingsberg. Vi ska förlägga våra möten i de kommundelar där våra medlemmar och väljare finns, det är beslutat och fastställt i verksamhetsplanen för 2007. Nästa öppna möte kommer att ha tema Palestina och Zahra ska berätta om upplevelser från sin resa i november.

Har du önskemål om aktuellt tema eller intressanta gäster att bjuda in till våra medlemsmöten kontakta Örjan, Dag eller Elisabeth.

Kampen går vidare!

/Elisabeth Ulin Karlsson/
Ordförande

 

Kopiera länk