artikel

Nya (v) ledamöter valda

På Kommunfullmäktiges möte den 11 december invaldes de ledamöter partiföreningen nominerat på halvårsmötet den 26 november.

Som alla förstår har vi inte lika många stolar att besätta under den kommande mandatperioden, vi sitter i opposition och har förlorat 40 % av våra poster. Av 15 st förtroendevalda kamrater är 9 st kvinnor helt i enlighet med vår ideologi och handlingsplan och det är en förutsättning för att vi ska kunna driva igenom en jämställd och rättvis politik, nu när de konservativa och främlingsfientliga krafterna har tagit över. Det är (v)i som måste beakta alla spörsmål med barnperspektiv, integration och feminism som röda ledstjärnor, ingen annan kommer att göra det.

I kommunfullmäktige har redan Britt Björneke, Dag Olausson och Zahra Zandieh intagit sina platser.

Övriga nämnder och ledamöter:

Samhällsbyggnadsnämnden: Elisabeth Ulin Karlsson, ordinarie och Nebi Bal, ersättare

Socialnämnden: Britt Björneke, ordinarie

Kultur och fritidsnämnden: Gertie Lux, ordinarie

Äldreomsorgsnämnden: Maritta Laine, ordinarie

Gymnasienämnden: Zahra Zandieh, ordinarie

Förskolenämnden: Sonja Benavente, ersättare

Grundskolenämnden: Dag Olausson, ordinarie

Miljönämnden: Tahvo Jauhojärvi, ersättare

Övriga råd, styrelser och instanser

Demokratiforum Femingsberg: Örjan Svedberg

Demokratiforum Sjödalen-Fullersta: Laila Leymann

Demorkratiforum Skogås: Sonja Benavente

Demokratiforum Vårby: Elisabeth Ulin Karlsson

Jämställdhetsrådet: Britt Björneke

Centrala pensionärsrådet: Maritta Laine

Brottsförebyggande rådet: Maja Bukovac-Re

HUGEs styrelse: Marianne Eriksson, ordinarie ledamot

Nämndemän: C-G Hedén, Laila Leymann och Ulf Langlet

   

Kopiera länk