artikel

Höjda SL-taxor förstärker klasskillnader

Vänsterpartiet motsätter sig det borgerliga förslaget i SL:s styrelse att återinföra zoner i kollektivtrafiken. Beslutet innebär att en enkelresa från 1 april kan kosta 80 kronor mot 20 kr i dag.

– I stället för att behålla den rättvisa enhetstaxan som den förra rödgröna majoriteten införde med lyckat resultat, driver högeralliansen en politik som går ut på att sätta åt låginkomsttagare. Och i stället för att uppmuntra kollektivt resande är nu risken överhängande att många väljer bilen i stället. Det är ett kortsiktigt och krasst tänkande där miljömedvetandet lyser med sin frånvaro, säger Gunilla Roxby-Cromvall (v), Vänsterpartiets representant i SL:s styrelse.

De borgerliga partierna i SL:s styrelse drev också igenom en hundraprocentig höjning av priset på enkelbiljetter vid kontantköp. Redan den 29 januari blir kontantpriset för en enkelbiljett 40 kr i stället för nuvarande 20 (reducerat pris 20 kr istället för 10).

–   Många barnfamiljer och arbetslösa i utkanten av länet har så dålig ekonomi att pengarna inte räcker till ett månadskort. Dessa personer har inte något annat val än att köpa kontant och dyrt. Dessutom har många långpendlare haft stora problem med förseningar och inställda avgångar. Att höja avgiften för dem är uteslutet då de inte har en fungerande kollektivtrafik! I stället för att föra en solidarisk politik som utjämnar ekonomiska skillnader, verkar Alliansen göra allt för att återupprätta klassamhället, säger Gunilla Roxby-Cromvall.

För mer information:

Gunilla Roxby-Cromvall (v)
Tel. 073 – 966 12 92

 

Kopiera länk