artikel

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i landstinget

Alliansen lovade i sin budget för 2007 att kompensera för inställda operationer såvida det inte handlar om medicinska skäl. Hittills i år har ett 80-tal planerade operationer för barn ställts in på grund av det hårda trycket på akuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB).

Men i dagens fullmäktigedebatt gav sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) beskedet att barn och föräldrar som drabbas av inställda operationer på ALB inte kommer att kompenseras ekonomiskt.

– Föräldrar som tagit ledigt från sina arbeten och i sista stund ges besked om att operationen inte blir av får nu ingen möjlighet till kompensation. Det här visar än en gång att Alliansen säger en sak men agerar i motsatt riktning. Ett solklart löftesbrott av Filippa Reinfeldt, säger Birgitta Sevefjord (v), oppositionslandstingsråd.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)
Oppositionslandstingsråd
Tel. 070 – 737 41 17
**************************** 
 

Kopiera länk