artikel

Marianne Eriksson vald till distriktsordförande

Redan på ett tidigt stadium beslutade valberedningen att vi skulle välja en kvinna och av de fyra aktuella kandidater som intervjuades framstod Marianne som den starkaste.

Marianne är känd för sitt feministiska engagemang och framförallt sitt arbete mot prostitution och trafficking under åren som EU-parlamentariker.

Uppdraget som ordförande är en deltidstjänst vilket innebär att Marianne kan fortsätta sina övriga åtaganden, t ex föredragsturnéer runt om i landet. Marianne är en känd politisk profil med tydlig närvaro och ett stort internationellt nätverk.

Sedan några år tillbaka bor Marianne Eriksson i Huddinge och sitter som (v)representant i det kommunala bostadsbolaget HUGE.

Elisabeth Ulin Karlsson

 

Kopiera länk