artikel

Vid medlemsmötet 28/11 tog (v) Huddinge

Hittills har vi bara drivit kommundelningsfrågan ur det demokratiska perspektivet att alla kommunens innevånare ska få vara med och rösta. Men efter att tagit del av utredningen från Sveriges Kommuner & Landsting framgår det tydligt att ingen vinner på att splittra kommunen.

Enligt ansvarig utredare Björn Sundström var utgångsläget 1999 betydligt bättre, alltså förra gången frågan var aktuell. Nu är Lännaområdet exploaterat, gymnasiet fullt utbyggt och boende i de områden som i framtiden kan utnyttjas för kommunal tillväxt har i en opinionsundersökning uttalat att de vill vara kvar i Huddinge kommun. 

Alliansen är mycket splittrad i den här frågan – och det är i princip drevvikenpartiets enda fråga, som förhoppningsvis dödförklaras efter denna omgång! The Final Countdown!

Kontakta Örjan om du vill ha mer info – en sammanställning i powerpoint format. Ärendet kommer upp den 10/12 på kommunfullmäktige, då vi planerar att demonstrera utanför kommunalhuset – kl 17.00.

När det gäller Masmoplatån – alltså berget ovanpå tunnelbanestation Masmo, på gränsen till Gömmarens naturreservat – behövs mer information som belyser ärendet innan vi kan ta en ideologisk ställning. Mötet bordlade frågan i avvaktan på kompletterande fakta. 

 Elisabeth

 

Kopiera länk