artikel

Oppositionen gick ihop om kommundelningsfrågan i fullmäktige

Nu blev det minoritetsåteremiss i ärendet varför det kommer upp igen i fullmäktige den 14 januari – då vi har ny chans att markera vår tolkning av demokratibegreppet.
Med anledning av stipendieutdelning precis innan fullmäktige igår kväll befann sig de flesta ledamöter redan inne i salen när vår aktion inleddes utanför. Bättre lycka nästa gång! ……

Utdrag ur det preliminära protokollet från kommunfullmäktige den 10 december:

11. Eventuell folkomröstning och opinionsundersökning kommundelning

Ärendet återremitterades eftersom mer än en tredjedel av fullmäktige röstade för en återremiss. Ärendet ska kompletteras med utredning dels om folkomröstning i hela Huddinge, dels om folkomröstningen kan genomföras isamband med EU-valet 2009. Också konsekvenserna av den nya kommungränsen vad gäller markanvändning, ska utredas. Förslaget är att en folkomröstning ska genomföras i östra Huddinge den 20 april 2008 om att dela kommunen så att östra Huddinge (Trångsunds församling exkl Mellansjö, Vidja, Svartvik och Ågesta) bildar en egen kommun. En opinionsundersökning föreslås bland 2 000 invånare i övriga Huddinge. De politiska partierna föreslås få 50 000 kr var för opinionsbildande verksamhet.

———————————————————–

Nu ska vi planera det fortsatta arbetet med s och mp i den här frågan, kanske även med huddingepartiet som tydligt visat att de delar vår uppfattning. Hur ska vi få ut budskapet – en hemsida, annonsering, torgmöten, debatter?  

Kopiera länk