artikel

Flemingsbergs Centrum byggs om rejält

Under förra mandatperioden togs ett beslut om upprustning av befintligt centrum, i stället för nybyggnation av en köplada vid pendeltåget. I samband med detta ska också området mellan centrum och sjukhusentrén byggas om. Men hur blev det med tillgängligheten egentligen??

Gångbron är riven …. något vi protesterade mot vid en mycket lyckad kampanj en blåsig lördag.  Denna bro var inte bara funktionell utan även symbolisk, den byggde ihop de bägge världarna över den hårt trafikerade Hälsovägen. Nya hållplatserna utanför sjukhuset ska underlätta för besökande, men hur blir det för de som bor i området? Ska inte deras vardag vägas in i planeringen? Och nu har småbutikerna problem med sin lönsamhet då kundunderlaget minskat eftersom bron är borta, samtidigt kommer lokalhyrorna att höjas med anledning av renoveringen. 

Vänsterpartiet protesterar mot denna felaktiga ekonomiska prioritering och utslagning av de så viktiga lokala krafterna. Därför har vår gruppledare Dag Olausson skrivit en interpellation till ansvariga: 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bo Trygg (m) om åtgärder för att mildra effekterna av ombyggnationen av Flemingsbergs Centrum.

Ombyggnationen av Flemingsbergs Centrum och rivningen av gångbron över Hälsovägen har orsakat stora problem för handlarna i centrum. Kundantalet har för många butiker i det närmaste halverats eftersom det nu är väldigt omständligt att ta sig från Huddinge sjukhus och Södertörns högskola till centrumaffärerna. Att området ser ut som en byggarbetsplats med stora avskärmningar och att de fåtal parkeringar som finns i gatuplan blockeras, gör också att kunderna avskräcks från att ta sig in till butikerna. Dessutom har ungdomsgäng med stora kamphundar haft centrum som uppehållsplats, vilket ytterligare bidragit till att skrämma bort potentiella kunder.

Som kompensation för allt detta har affärerna fått 25 % rabatt på hyran av HUGE, men denna rabatt tar slut i mars.

Krav på fortsatt hyresrabatt året ut, övervakningskameror, fler vakttimmar, annonsbidrag och ett arrangemang i centrum har ställts från affärsägarna till HUGE.

Men vi anser att även kommunen har ett stort ansvar att ta för att inte flera av affärerna skall behöva stänga igen. Det är ju kommunen som antagit alla de byggplaner som nu orsakar problem för småföretagarna i Flemingsbergs centrum.

 –  Vad anser du om affärsidkarnas krav som framförts till HUGE?

–   Vad kan kommunen göra för att kompensera för och mildra effekterna av ombyggnationen?

 

 

 

Kopiera länk