artikel

Ingen kommundelning!

Valresultat 58,8 procent Nej och 40,0 procent Ja, för att lyfta frågan vidare till regeringen krävdes 60 procent Ja. Även opinionsundersökningen som genomfördes slumpmässigt i hela kommunen resulterade i ett tydligt nej, ca 75 %.

Alla partier med representation i kommunfullmäktige hade tilldelats 50.000:- för att driva valkampanj. Drevvikenpartiet ansåg att ja sidans resurser var orättvist små jämfört med övriga partier som faktiskt var eniga, alla utom kd har tagit ställning mot en delning.  Denna fråga har ju överskridit den gamla traditionella blockgränsen och detta var sista gången vi behöver hantera den. Förutsättningarna för en ny liten självförsörjande kommun fortsätter minska, skillnaden är stor bara från 1999 och idag.  

Det blir spännande att se vad som händer i kommunstyret nu där drevviken partiets enda fråga har försvunnit från dagordningen, ska dom ta tag i den eftersatta demokratin? Katarina Wallenborg har ansvaret för just kommunens demokratiska frågor, svårt att tro med tanke på den odemokratiska röstningsproceduren. 

(Dp ) har ju 4 mandat men behöver nog intressera sig för några andra områden, både  geografiskt och parlamentariskt, för att överleva den här majoritetsperioden. 

Kopiera länk