artikel

Ny styrelse vald på årsmöet

i ABF’s cafe och avslutades med en gemensam måltid. De 18 medlemmar som deltog fick även möjlighet att diskutera och planera vårt framtida arbete.

Till styrelse för 2009 valdes:

Britt Björneke, ordförande

Nebi Bal, kassör

Elisabeth Ulin Karlsson, sekreterare

Övriga ledamöter:

Laila Leyman, Nujin Alacabek och Michael Nordling

Verksamhetsplanen fokuseras på närvaro och aktioner i alla kommundelarna, vi har även ett EU-val att genomföra och samarbetsplaner att smida med miljöpartiet och socialdemokraterna inför kommunvalet 2010. 

Kampen går vidare!

Elisabeth Ulin Karlsson

 

 

Kopiera länk