artikel

Pressmeddelande

Huddinge kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation på grund av minskade skatteinkomster och den förvärras av att den borgerliga regeringen inte ger kommunerna medel för att förhindra nedskärningar i de kommunala förvaltningarna. Den borgerliga majoriteten har föreslagit nedskärningar på samtliga områden. Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt ett alternativ som innebär att vi vill prioritera nya arbetstillfällen, feriepraktik och särskilt satsa på insatser för barn med särskilda behov och i förskolan. Dessutom har vi avvisat nedskärningar inom äldreomsorgen och kulturen… se pressmeddelande. Vi har även deklarerat att vi inte kan godta fler nedskärningar under 2010 och att anställda ska sägas upp. Då får vi istället sätta lägre krav på de ekonomiska målen. … läs vidare …..

 Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet presenterar ett gemensamt förslag till Mål och Budget för 2010. Huddinges oppositionspartier har fokus på jobb och välfärd i svåra ekonomiska tider.

Efter en tid med god ekonomi och stora överskott går Huddinge nu in i en mycket svårare ekonomisk situation. Därför har vi valt att göra några ekonomiska prioriteringar och omfördelningar som har till avsikt att ge fler jobb och bättre insatser för unga och äldre i Huddinge kommun.

  • Vi avsätter pengar till något vi kallar kommunala PLUS-jobb. Tanken är att personer med försörjningsstöd ska kunna få tidsbegränsade anställningar, där försörjningsstödet omvandlas till en del av lönen. Företrädesvis anser vi att detta ska riktas till ungdomar.
  • Vi vill sjösätta en offensiv klimatkampanj för att både inspirera och tillvarata engagemang. Klimatfrågan är en global fråga som måste börja lokalt.
  • Vi måste underlätta kontakterna med arbetslivet för ungdomarna och lägger därför pengar på att fler ska få feriepraktikplats.

Vi har ett ansvar för att se till att klyftorna i samhället inte ökar. Vi har också ett ansvar för att värna sysselsättningen – jobben är ju själva grunden för välfärden. Sammantaget handlar det om en helhetssyn. Vi vill undvika kortsiktiga panikåtgärder som leder till långsiktiga problem. Vi vill att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt.

 

 

Kopiera länk