artikel

I Nätverket för gemensam välfärd

Nätverket för gemensam välfärd drivs av organisationer och enskilda som verkar för en utveckling och vitalisering av den gemensamma välfärden

http://gemensamvalfard.se

Vi vill att sjukvård, skola, omsorg, el- och vattenförsörjning, post, telekom och kollektivtrafik ska ingå i en långsiktig samhällsplanering som grundar sig på jämlik och trygg tillgång, hög kvalitet, miljöhänsyn och rimliga arbetsvillkor. Vi vill leva i ett land och i en värld där välfärdstjänster betraktas som mänskliga rättigheter och inte som varor på en marknad!

Kopiera länk