Uncategorized

Valfrågor.

På ett medlemsmöte den 24 mars beslutades vilka frågor i Huddinge vi främst vill lyfta fram inför valet.  Vi enades om följande frågor:

1. Hyresrätter. Vi vill att det ska byggas fler hyresrätter i kommunen och att ombildningar till bostadsrätter bör stoppas. I detta ingår fler kollektivhus och studentbostäder.
2. Ungas fritid. Rättvisa resurser, både vad gäller fördelningen mellan olika områden och fördelningen mellan tjejer/killar är viktigt för oss och en fråga vi vill driva vidare.
3. Jämställdhet på arbetsmarknaden.  Bland annat att höja lönerna och statusen  i kvinnodominerande områden, samt att öka jämställdhet inom yrken genom att bland annat få fler män att välja traditionella kvinnoyrken.

Därtill beslutades om en viktig fråga per område här i Huddinge. Dessa frågor blev:

Huddinge Centrum. Här vill vi bygga en familjecentral.
Vårby. Vi vill att driften av Vårby centrum tas över av kommunen.
Flemingsberg . Vi vill bygga ett kulturhus i Flemingsberg.
Visättra. Vi vill återöppna barnpoolen som finns här.
Masmo. Vi vill återöppna Solhagagården.
Skogås. Vi vill att Huge och kommunen skapar en lugna-gatan-grupp för att öka tryggheten i Skogås.

Inför sommaren kommer ett fullständigt kommunalt valprogram samt ett gemensamt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Huddinge.

Kopiera länk