Uncategorized

Vänsterpartiet – Det enda feministiska och socialistiska partiet!

Sverige är inte jämställt. Kvinnor har lägre löner än män men arbetar lika mycket. Dessutom arbetar kvinnor ofta betydligt mer i hemmet än män. Kvinnor utsätts även för förtryck i form av sexuella trakasserier och våld i nära relationer. Kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön. Vänsterpartiet är det parti som längst och mest har kämpat för jämställdhet. Vi kommer att ingå i en rödgrön ledning för landet och i Huddinge om vi besegrar högeralliansen. En röst på Vänsterpartiet räknas och medför att vi kommer att kunna genomföra flera av våra förslag om ökad jämställdhet! Kasta inte bort din röst på partier som inte har chans att komma in i fullmäktige om du vill ha konkreta förändringar i feministisk anda!

Vi vill ha ett jämställt och jämlikt Huddinge utan diskriminering

Vänsterpartiet i Huddinge har under den tid vi satt i majoriteten fört upp frågan om jämställdhet på den politiska dagordningen. Vi såg till att det infördes ett jämställdhetsråd och att det varje år delas ut ett jämställdhetspris och att flickor fick möjlighet till kurser i självförsvar.

Efter en tid i opposition ställer vi nya krav. Genusperspektivet ska genomsyra alla beslut i förvaltningen! Alla förvaltningar i kommunen ska få utbildning i HBT-frågor av RFSL.  När personalen har gått igenom utbildningen ska det finnas en regnbågsflagga på t.ex. skolan, äldreboendet eller familjerätten så att alla känner att man blir bra bemötta oavsett vilken sexuell läggning man har. Barn i stjärnfamiljer ska också bemötas med respekt utan fördomar!

Alla ofrivilliga deltider ska försvinna i kommunen. Det är oftast kvinnor som har sådana tjänster och som har svårt att försörja sig själva. Vi vill också att man ska göra en arbetsvärdering för att undersöka om det finns lönediskriminering mot kvinnor. Om det gör det ska det ändras. Det är ingen naturlag att kvinnor ska tjäna mindre än männen.

Vi vill ha en jämställd familjepolitik med barnperspektiv!

 

Förskolan ska finnas för alla som behöver den oavsett om man arbetar dagtid eller skift. Barnen ska ha rätt till förskola även om deras föräldrar är arbetslösa. Högeralliansens vårdnadsbidrag är ojämlikt och ojämställt och ska bort! Alla förskolor ska arbeta med genuspedagogik.

Vi arbetar aktivt mot kvinnoförtryck!

Kommunen ska aktivt motverka våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och i samkönade relationer! Information och stöd ska ges för att förhindra att unga flickor blir kontaktade på nätet och utsatta för sexuella övergrepp av män!

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARITET I KOMMUNVALET I HUDDINGE FÖR EN FEMINISTISK POLITIK!

Kopiera länk