Uncategorized

Glöm inte att det är tre val på söndag.

På söndag är det tre val som ska göras, till kommunfullmäktige, landstinget och till riksdagen. Trots att vi här främst fokuserar på det kommunala så vill vi ändå lyfta fram att vi har personer här i Huddinge som även kandiderar i riksdags – och landstingsvalen.

Carl-Gustaf Hedén

 Carl-Gustaf ”CeGe” Heden är vår kandidat till riksdagen och han är nummer 40 på Vänsterpartiets lista.  

Nebi Bal

 

Laila Leymann

 

 

 

 

 

 

Nebi Bal är nummer 15 och Laila Leymann är nummer 4 på landstinglistan för Stockholm (valkrets syd och ost).

Hela listan med kandidater till kommunfullmäktige hittar du om du klickar på Val 2010 i menyraden!

Kopiera länk