Uncategorized

Extrainsatt medlemsmöte.

Nästa onsdag, den 27 oktober kl.19 har vi ett extrainsatt medlemsmöte. På detta mötet ska det beslutas om platser till de kommunala förtroendeuppdragen. Valberedningen lägger fram ett förslag utifrån de nomineringar som har kommit in och alla som är medlemmar har sedan rösträtt i frågan. Mötet är på ABF i vanlig ordning.

Kopiera länk