Uncategorized

Kommunfullmäktige gick med på Vänsterpartiets motion om åtgärder mot grooming

Britt Björneke (V) hade lämnat in en motion om att man inom skolan och socialtjänsten ska arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra att vuxna manipulerar ungdomar och särskilt då flickor på nätet för att sexuellt utnyttja dem. Klicka här för att läsa hela motionen. Det finns dålig kunskap hos vuxna om hur lätt det är för vuxna att göra det här på ungdomarnas mötesplatser. Både föräldrar och myndigheter står sedan handfallna när män har lurat flickor att posera på nätet och sedan lurats till träffar och sexuella utnyttjanden. Fältsekreterare ska nu gå på utbildning och inom såväl skolan som i socialtjänsten ska man informera om riskerna och vara mer uppmärksam på dem som befinner sig i riskzonen. Britt är nöjd med det positiva svaret från kommunfullmäktige men lämnade ändå in en protokollsanteckning. Hon menar att förvaltningen måste ha ett genusperspektiv när de närmar sig frågan om övergrepp på nätet. Det är flickor som utnyttjas på grund av att de har dålig självkänsla och vill uppmärksammas. Det är de som behöver stöd och hjälp för att inte hamna i sådana här situationer. Även om det förekommer andra situationer där ungdomar ofredas och hängs ut på nätet är ett sexuellt utnyttjande den värsta kränkning av integriteten man kan råka ut för.

Kopiera länk