Uncategorized

Borgarna lägger ner demokratiforum!

För att människor ska känna sig delaktiga i kommunen krävs att man får möjlighet att framföra sina åsikter och träffa politiker i närområdet. Under flera år har Huddinge kommun haft demokratiforum i alla kommundelar. Under förra mandatperioden, under den borgerliga majoriteten, sköttes inte administrationen av alla demokratiforum på ett bra sätt men de gånger det togs upp viktiga och närliggande frågor kom invånarna till mötena och framförde sina synpunkter. Nu har den borgerliga alliansen beslutat att avskaffa demokratiforum. Vänsterpartiet protesterade mot detta. Vi vill istället utveckla demokratiforum, ge dem mer makt och inflytande. Nu hade alliansen inte ens några förslag till alternativ.

Dåligt tycker vi och planerar att ordna egna Demokratiforum!

Kopiera länk