Uncategorized

Om en förskola med kvalitet

I det nya numret av Vårt Huddinge, skriver vi tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vår syn på förskolan. Vi skriver om att barn som har föräldralediga eller arbetslösa föräldrar borde ha rätt till mer tid i förskolan – 30 timmar i veckan har vi föreslagit.

I det nya numret av Vårt Huddinge, skriver vi tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vår syn på förskolan. Vi skriver om att barn som har föräldralediga eller arbetslösa föräldrar borde ha rätt till mer tid i förskolan – 30 timmar i veckan har vi föreslagit.

Vidare tar vi upp jämställdhetsperspektivet. Det är en tydlig skillnad mellan vår och den borgerliga majoritetens politik, där de har infört ett vårdnadsbidrag som innebär att mammor stannar hemma med sina barn, medan vi istället vill använda resurserna till att göra förskolan bättre – något som är en förutsättning för att framförallt kvinnor ska få det så kallade ”livspusslet” att gå ihop. Vi skriver:

”Bra kvalitet är exempelvis när personalen kan ge barnen mer tid och när vi kan utveckla pedagogik som stärker jämställdheten. De borgerligas vårdnadsbidrag är dåligt för jämställdheten, integrationen och arbetslinjen samtidigt som det tar resurser som kunde ha gått till att utveckla förskolan. Allt fler uppmärksammar bristerna med vårdnadsbidraget, men i Huddinge verkar det bli kvar.”

Vi betonar vikten av bättre planering, så att alla får en förskoleplats där de bor, när de behöver det och vi lyfter vårt krav om barnomsorg på kvällar, helger och nätter:

”Det borde vara en självklar del av välfärdssamhället att alla som behöver barnomsorg på kvällar, helger och nätter får det även i Huddinge. Detta är särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. Vi vill fortsätta att utveckla världens bästa förskola. Vi vill göra det på ett sätt som stärker tryggheten och möjligheten till lärande och som ger fler mer tillgång till förskolan.”

Du kan ladda ner och läsa Vårt Huddinge som PDF här.

Kopiera länk