Uncategorized

Vänsterpartiets kommentarer till borgarnas dokument om politisk inriktning 2010-2014

Britt Björneke, gruppledare (v)

Den borgerliga majoritetens viljeinriktning har ett klart individinriktat perspektiv. Det viktigaste verkar vara att individen kan välja mellan privata och kommunal tjänster inom omsorgen och utbildningen för skattemedel. Man lovar även att sänka skatten under mandatperioden. Dokumentet innehåller även en rad floskler och snömos för att tillfredsställa alla de fem ingående partiernas önskemål. Det är därför först när dessa allmänna fraser byts ut mot konkreta förslag som vi kan komma med våra motargument och motförslag. I fullmäktige kommenterade Vänsterpartiet i alla fall några av deras mest iögonfallande punkter.

Vårdnadsbidraget blir kvar
Vårdnadsbidraget är ojämlikt och ojämställt och dessutom är det ett fåtal (enbart kvinnor) som utnyttjar det. Vi vill istället öka kvaliteten i förskolan och låta barn till arbetssökande och syskonföräldralediga föräldrar vara åtminstone 30 timmar i veckan i förskolan.

Spetsutbildningar ska genomföras för de s.k. mest begåvade eleverna
Vänsterpartiet avvisar spetsutbildningar så länge det finns bristande resurser i skolan för dem som är i behov av särskilda resurser. Dessutom anser vi att det är bra för såväl de mest studiemotiverade som de som har svårigheter att vara i sammanhållna klasser. Lägg istället pengar på fler lärare.

Fortsatta möjligheter till ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter
Det står 75 000 människor i kö till hyresrätter i Huddinge. Ändå prioriterar inte borgarna byggande av hyresrätter utan tänker fortsätta tillåta omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter. Det är uppenbart att de inte vill ha människor i kommunen som inte har råd eller lust att äga sitt hus eller lägenhet. Det behövs fler hyresrätter NU!

Inga konkreta förslag på hur lokaldemokratin ska utvecklas
Majoriteten har beslutat att lägga ner alla Demokratiforum i kommundelarna och nu kommer de endast med floskler om att de ska hitta nya sätt att möta medborgarna. Vi undrar var är deras visioner? Hade det inte varit bättre att utveckla de mötesplatser som redan fanns innan man kommit på vad man vill göra. Vi befarar att det enda de kommer dragande med är möjligheter till kontakter på nätet och det räcker inte för att fördjupa demokratin.

Privatiseringen av äldreomsorgen fortsätter
Nu ska det fria valet utökas inom äldreomsorgen till vård- och omsorgsboende. Redan nu har privatiseringen gått långt inom hemtjänsten och det finns många klagomål mot utövarna. Det finns också en risk för att dessa vinstdrivande bolag har sämre kvalitet än den kommunala omsorgen. Vi vill istället satsa på ökad kvalitet i omsorgen och ta bort ofrivilliga deltider och timtjänster för de anställda.

Sänkning av kommunalskatten
Det finns många brister i kommunens verksamheter. Vi behöver t.ex. utöka antalet förskolelärare, minska avgifterna i kulturskolan, anställa fler inom äldreomsorgen och öka miljösatsningarna. Det finns därför inte utrymme att sänka skatten särskilt som den borgerliga regeringen inte satsar lika mycket på kommunala bidrag som en vänsterregering.

/Britt Björneke, gruppledare (v)

Kopiera länk