Uncategorized

Årsmöte på söndag

På söndag den 20 februari är det dags för Vänsterpartiet Huddinges årsmöte. Alla medlemmar är välkomna!

Mötet hålls i Amelinsalen på ABF i Huddinge, Kommunalvägen 26. Vi sätter igång klockan 15.00.

Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ och vi ska besluta om en verksamhetsplan för det kommande året, välja ordförande och styrelse, ombud till Folkets Hus och ABF:s årsmöten m.m. Förslag till dagordning för årsmötet och styrelsens förslag till verksamhetsplan har skickats ut till alla medlemmar. Om du mot förmodan inte har fått handlingarna skickade hem till dig, så hör av dig till Elisabeth Biström på 08-535 301 49 eller elisabeth.bistrom[a]huddinge.se så får du dem på posten.

Om du vill skriva motioner med förslag på ändringar i verksamhetsplanen, eller allmänna motioner som rör partiföreningens arbete, så skickar du dem till partiföreningens ordförande Mikael på mikael.nordling[a]glocalnet.net eller till Vänsterpartiet Huddinge, Kommunalvägen 28, 141 31 Huddinge. Skicka motionerna så snart som möjligt!

Om du vill nominera någon till styrelsen eller till något annat uppdrag (revisorer, ombud till Folkhets Hus årsmöte eller ABF:s årsmöte), så skickar du nomineringen till gertie.lux[a]bredband.net. Skicka nomineringar så snart som möjligt, så att valberedningen hinner prata med dem du nominerar innan årsmötet.

Vi bjuder på mat efter mötet, så vi kan äta och umgås under mindre formella former innan vi skiljs åt.

Välkomna!

Kopiera länk