Uncategorized

Vårby ska prioriteras under året

Elisabeth Ulin Karlsson, nyvald ordförande

Den 20 februari hade Vänsterpartiet Huddinge årsmöte. Där valdes en ny styrelse och man antog en verskamhetsplan för det kommande året. Till ordförande valdes Elisabeth Ulin Karlsson, som kommer från Vårby Gård. Tillsammans med den nya styrelsen, ska hon leda partiföreningens verksamhet under året.

Enligt den nya verksamhetsplanen ska man under året bland annat prioritera att synas mycket i Vårby. Där ska vi till exempel bedriva en dörrknackningskampanj för prata med folk för att höra vilka frågor de som bor i området vill att vi ska driva. Överlag är det utåtriktade arbetet viktigt och det ska återkopplas till kommunpolitiken, så att man genom Vänsterpartiet Huddinge kan göra sin röst hörd.

Partiföreningen fick många nya medlemmar under förra året. Det är vi väldigt glada för och för att få bra kontakt med alla, har styrelsen fått i uppgift att kontakta alla medlemmar för att höra vad de är intresserade av att delta i för verksamhet. För både nya och äldre medlemmar är studier viktigt, och styrelsen ska undersöka intresset av att delta i studiecirklar under året – gärna i samarbete med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund.

Det är några av prioriteringarna för Vänsterpartiet Huddinge under året. Om du vill veta mer, så kontakta oss på huddinge(at)vansterpartiet.se eller 08-535 301 49.

Kopiera länk