Uncategorized

(V) röstade mot de höjda politikerlönerna

 I veckans Mitt i Huddinge, skrivs det om de höjda arvodena för kommunens politiker. Det var högermajoriteten i kommunen som föreslog höjningen i höstas och från januari kan nu våra kommunpolitiker glädjas åt 12-29 procents höjning i lönekuvertet.

 I veckans Mitt i Huddinge, skrivs det om de höjda arvodena för kommunens politiker. Det var högermajoriteten i kommunen som föreslog höjningen i höstas och från januari kan nu våra kommunpolitiker glädjas åt 12-29 procents höjning i lönekuvertet.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Britt Björneke skrev på fullmäktigemötet:

”Jag reserverar mig mot förslaget att höja de fasta arvodena. De bör vara kvar på 2010 års nivå. Höjningen är orimligt stor särskilt vad avser heltidsarvoderade och deltidsarvoderade politiker i förhållande till de lönehöjningar vanliga löntagare kan förvänta sig. Höjningen riskerar att urholka människors förtroende för politiker och det kan lätt ge uppfattningen att det är på grund av de höga arvodena som politiker klamrar sig fast vid makten. Förtroendeuppdrag ska baseras på samhällsengagemang och inte på möjligheten till bättre inkomster än merparten har i sina civila arbeten.”

I Mitt i Huddinge förklarar kommunalrådet Daniel Dronjak Nordqvist (m), som själv efter höjningen har en lön på 68 200 kronor i månagen, att höjningen motiveras av att ”arvodet är den kostnad vi har för politiken och demokratin”. En ganska bristfällig förklaring, kan tyckas. Skulle vi inte ha några politiker i Huddinge, om arvodena låg kvar på den redan höga nivån från 2010?

Här kan du läsa artikeln (sid. 6)

Kopiera länk