Uncategorized

(V)i protesterar mot försämrade föreningsbidrag

I kultur- och fritidsnämnden beslutade högermajoriteten igår om en förändring av aktivitetsbidraget, som kommer att innebära att yngre barn kommer att få mindre föreningsstöd än äldre ungdomar. Majoriteten röstade igenom ett förslag som innebär att endast föreningar som arbetar med 7-20-åringar kommer att få bidrag, till skillnad från idag då de som har aktiviteter för barn och unga mellan 5-18 år är berättigade till aktivitetsbidrag. Det innebär ett bakslag för föreningar som aktivt arbetar med att nå yngre barn, och för föreningar för barn där man behöver tidig träning – exempelvis judo för funktionshindrade barn.

Vänsterpartiet försökte tillsammans med den övriga oppositionen att hindra beslutet, eftersom vi ser vikten av att satsa på kultur och fritidsaktiviteter även för de yngsta.

Kopiera länk