Uncategorized

Vilka frågor drev Vänsterpartiet på Kommunfullmäktige den 7 mars?

Britt Björneke, gruppledare

Vad gör kommunledningen för att Vårby Centrum inte ska förfalla?

Socialdemokraterna hade ställt en fråga om bristerna i Vårby Centrum och Vänsterpartiet var aktiv i debatten. Det är viktigt att ett bostadsområdes centrum är attraktivt och att det känns tryggt och ger service till de boende.  Vårby Centrum har förslummats i takt med att det har bytt privata ägare. Vår åsikt är att kommunen måste ta sitt ansvar för att det fungerar. Både Flemingsbergs Centrum och Skogås Centrum, som ägs av Huge, har fräschats upp medan Vårby Centrum har förfallit allt mer. Kommunledningen svarade på interpellationen att de har kontakt med nuvarande ägaren som vill ta ett större ansvar och de kommer även att erbjudas möjligheter att bygga bostäder. Vi är tveksamma till de erbjudandena. Det vore bättre att kommunen genom sitt bostadsföretag tar över centrum för de boendes bästa.

Ska kommunen erbjuda alla deltidsanställda att arbeta heltid och även se över timanställningarna?

Två socialdemokrater hade en väckt en motion i detta angelägna ärende. Kommunledningen tyckte inte att man behöver göra mer än vad man gör i frågan om ofrivilliga deltider och timanställningar. Vi redovisade vår åsikt om att detta är en genusfråga. Det är främst på kvinnodominerade arbetsställen som ofrivilliga deltider förekommer.

I kommunen är det inom äldreomsorgen som det är vanligast med deltider och timanställningar. Där säger ledningen att man måste ha sådana på grund av att man privatiserar så mycket av hemtjänsten. Privatiseringen medför alltså att många anställda i kommunen inte kan få möjlighet att försörja sig på sin lön. Vi menar att det istället skulle höja kvaliteten inom den kommunala hemtjänsten att pensionärerna får träffa samma anställda varje gång. Heltidsanställda engagerar sig också mer i sitt arbete. Kommunledningens åsikt stämmer inte överens med moderatledaren Reinfeldt som tycker att kvinnor ska ha möjlighet att arbeta mer.

Miljöpröva Södertörnsleden

Miljöpartiet hade motionerat om att kommunen bör begära att Södertörnsleden tillåtlighetsprövas och Vänsterpartiet höll med. Det har nu gått nu flera decennier sedan man beslöt att bygga Södertörnsleden och det planerade vägbygget får allt större proportioner. Därför behövs en prövning om den planerade sträckningen verkligen kan tillåtas med hänsyn till vilka miljökonsekvenser den får.

Kopiera länk