Uncategorized

Hur tar kommunen ansvar för Huddingebor på Caremas äldreboenden?

 

De senaste veckorna har flera fall av vanvård på privata äldreboenden uppdagats. Det har handlat om bristande bemanning, undermålig hygien och vinster som hamnar i skatteparadis.  Senast i raden av skandaler, är uppgiften om att personalen på Carema Care fått order om att spara in på blöjbyten för att spara pengar åt företaget.

Huddinge kommun köper ett trettiotal platser på Caremas äldreboenden runt om i Storstockholm. Vänsterpartiet kommer att lyfta detta till diskussion i Huddinge kommuns äldreomsorgsnämnd den 24 november.

– Alla Huddinges äldre har rätt till en värdig och säker omsorg, även om man fått plats på ett boende i en annan kommun. Jag vill veta vilken beredskap det finns från Huddinge kommuns sida om de Huddingebor som bor på Caremas boenden i andra kommuner vill byta till en plats i sin hemkommun, säger Ulf Langlet, V-ledamot i äldreomsorgsnämnden.

Vänsterpartiet är kritiskt till privatiseringen av äldrevården och vill förbjuda vinstuttag i vård och omsorg.

– Vi har länge varnat för riskerna med att släppa in vinstdrivande företag i äldreomsorgen. De senaste veckornas skandaler är tyvärr inte förvånande. Nu krävs det att politiker på alla nivåer tar sitt ansvar för att vårdföretagens vinstintresse inte ska få gå före de äldres värdighet, säger Ulf Langlet.


För mer information, kontakta

Ulf Langlet, V-ledamot i äldreomsorgsnämnden
073-503 65 08
ulf.langlet[a]comhem.se

Britt Björneke, gruppledare för Vänsterpartiet i Huddinge
08-535 301 48
britt.bjorneke[a]huddinge.se

Kopiera länk