artikel

Budget för rättvis fördelning

Nu tas Huddinges budget för 2013 och vi tycker att det behövs stora resurser i skolan och äldreomsorg.  Det finns utrymme i ekonomin att satsa mycket mer än vad den borgerliga majoriteten gör i sin budget. Våra specialsatsningar görs på de skolor där de största behoven finns. Vi vill ha mer resurser till äldreomsorgen till ökad personaltäthet och fler heltidstjänster. Alla barn och ungdomar ska ha samma förutsättningar oavsett föräldrarnas inkomster och vi satsar på lägre avgifter i Kulturskolan, andra avgiftsfria fritidsaktiviteter och möjlighet till feriepraktik för alla som behöver det.  Huddinge ska bli föregångare vad gäller könsrollsfrågor och HBT-frågor (alltså frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner) och vår kommun ska vara tillgängligt för alla.

Nu tas Huddinges budget för 2013 och vi tycker att det behövs stora resurser i skolan och äldreomsorg.  Det finns utrymme i ekonomin att satsa mycket mer än vad den borgerliga majoriteten gör i sin budget. Våra specialsatsningar görs på de skolor där de största behoven finns. Vi vill ha mer resurser till äldreomsorgen till ökad personaltäthet och fler heltidstjänster. Alla barn och ungdomar ska ha samma förutsättningar oavsett föräldrarnas inkomster och vi satsar på lägre avgifter i Kulturskolan, andra avgiftsfria fritidsaktiviteter och möjlighet till feriepraktik för alla som behöver det.  Huddinge ska bli föregångare vad gäller könsrollsfrågor och HBT-frågor (alltså frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner) och vår kommun ska vara tillgängligt för alla.

På bilden finns Elisabeth, Dag, Britt och Sonia som pratade för vår budget på fullmäktigemötet.

Läs hela vårt budgetförslag

Kopiera länk