artikel

Vår budget lämnad

På fullmäktige 10 juni antogs kommunens budget för 2014. Vi hade ett eget budgetförslag som bland annat gick mot den borgerliga majoritetens besparingar på 17 miljoner kronor. Vi vill förbättra verksamheterna inte skära ner. Vi vill minska IT satsningar och politikerarvoden och istället lägga pengar på skolan, äldreomsorgen, arbete till unga och kulturen. Resurserna ska gå till skolor för att stödja de barn och ungdomar som är i störst behov av hjälp. Vi vill också ha en jämställd budget. Många kvinnor arbetar deltid. Om de som arbetar i äldreomsorgen erbjuds heltider kan de leva på sin lön och omsorgen blir bättre för de äldre.

Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2014

Kopiera länk