artikel

Lördag 17/8 är vi i Flemingsberg…

…på KomSamman festivalen. Vi har infobord, pratar med folk och ”minglar”. Kom och hjälp oss dela material eller prata en stund och lyssna på festivalens musik mm.

Alltså lördagen den 17/8 från 13.00 tiden.

Adressen till Festivalen är: Flemingsbergsparken i anknytning till bostadshusen bakom Annerstaskolan (Ortopedvägen 4, 141 04 Huddinge)

Kopiera länk