artikel

Tankar från vänsterkanten – Vänsterpartiets 40:e kongress

Oscar BjörkNu har jag deltagit på min första kongress i vårt parti. Vilken upplevelse! På kongressen har vi hanterat allt från stadgeändringar och tillägg till huruvida partiet ska driva frågan om 6-timmars arbetsdag. I och med att vi gått in i ett så kallat supervalår så har frågorna i mångt och mycket handlat om hur partiet gemensamt ska uttrycka sig i allt från riksdag till vår partiförening för att åstadkomma en stabil politisk profil som för väljarna är lätt att känna igen. För er som hängde med i SVT Forum eller genom Vänsterpartiets streamade videos så vet ni att stora delar av debatten i plena handlade om vilka ord vi ska använda oss av när vi talar om vår politik. Även om denna debatt självklart var viktig, så landade vi även i ett stort antal andra viktiga beslut också!

Nu har jag deltagit på min första kongress i vårt parti. Vilken upplevelse! På kongressen har vi hanterat allt från stadgeändringar och tillägg till huruvida partiet ska driva frågan om 6-timmars arbetsdag. I och med att vi gått in i ett så kallat supervalår så har frågorna i mångt och mycket handlat om hur partiet gemensamt ska uttrycka sig i allt från riksdag till vår partiförening för att åstadkomma en stabil politisk profil som för väljarna är lätt att känna igen. För er som hängde med i SVT Forum eller genom Vänsterpartiets streamade videos så vet ni att stora delar av debatten i plena handlade om vilka ord vi ska använda oss av när vi talar om vår politik. Även om denna debatt självklart var viktig, så landade vi även i ett stort antal andra viktiga beslut också!

Några av dem var att vi ska vara drivande i kampen för 6-timmars arbetsdag och att vi ska komma med konkreta förslag om hur omställningen ska gå till. En arbetsgrupp har arbetat med detta men har av flera anledningar inte hunnit presentera sina slutsatser. Nu har denna grupp dock fått en känga i baken av kongressbeslutet om att Vänsterpartiet ska presentera ett förslag i riksdag om att frågan ska utredas!

En annan viktig diskussion, som PS och Jonas argumenterade tydligt för, var att det var viktigt att kongressen inte röstade för en motion som föreslog ett totalförbud av privatägd välfärdsverksamhet. För visst är det så att kooperativa dagis, Svenska kyrkans Hospis, etc. inte är våra motståndare i kampen för en välfärd att lita på. Detta beslut utgör en viktig ideologisk milsten i denna kamp. Med beslutet visar vi nämligen väljarna vad själva kärnan i debatten om vinster i välfärden verkligen är; det är vinstintresset – inte det privata ägandet – som inte får finnas med i välfärdsverksamheter. Ideella krafter som drivs av en genuin vilja att hjälpa andra människor på olika sätt är alltså inte de lidande i detta, utan det är de multinationella riskkapitalbolagen som får ta smällen. Svensk välfärd är INTE TILL SALU!

Rörande den motion som vi i Huddinge väckte så gick jag upp för att försvara den jämte ett antal andra kamrater från olika delar av landet. I omröstningen för delat ledarskap så förlorade ja-sidan (Huddinge, m.fl.) med cirka 90 mot 130. Våra argument som jag framförde, med hjälp från vår ordförande Elisabeth, bottnade främst i den diskussion som fördes vid vårt medlemsmöte i december. Vi ser att det tycks finnas ett glastak som hindrar kvinnor från att nå toppositioner i allt från bolagsstyrelser till ideella föreningar. Gubbväldet tenderar att prioriteras framför kompetenta och drivna kvinnor även i de fall där föreningen vilar på sunda värderingar; även i de fall där föreningen är Vänsterpartiet. Vi är i allra högsta grad ett feministiskt parti, men vi kan inte påstå att vi är befriade från patriarkala strukturer. Därför tycker vi att vi bör införa delat ledarskap i Vänsterpartiet med kravet på att minst en av ordföranden ska vara kvinna. Inte för att vi tvivlar på kvinnors kapacitet, utan för att heller inte tvivlar på patriarkatets diskriminerande effekt på vår värld. Frågan vann dock inte gehör i kongressen, men vi hoppas på att frågan drivs vidare.

Mitt sammantagna intryck från helgen är helt otroligt stort, varmt och uppfriskande för den valrörelse som vi nu befinner oss i! Stämningen i partiet är riktigt god, något som även syns bland medlemmar runt om i landet. Bara under kongresshelgen fick partiet 175 nya medlemmar, och de fortsätter att komma in. Det är, som Jonas påminde oss om, kongressen som tar besluten. Det är genom partiföreningarna som politiken skapas, förnyas och upprepas. Det är vi som har det yttersta ansvaret för att vänsterns samhälle ska bli allas samhälle, ett samhälle där vi alla har ett jämlikt och jämställt värde fritt från förtryck. Låt oss nu se till att fortsätta vara Huddinges röda röst. Vårt år är 2014 kamrater, vår tid börjar nu!

Upp till kamp!

Oscar Björk (V) Huddinge, [email protected]

Kopiera länk