artikel

Bättre beredskap för hemlösa EU-medborgarna

Vi måste snabbt få fram ett handlingsprogram och en strategi för hur vi i Huddinge kommun bäst ska ta hand om de hemlösa EU-medborgare som bor i tillfälliga bosättningar i vår kommun.

Därför har Vänsterparteit och Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi vill att just en sådan strategi ska tas fram.

– Vi måste snabbt ta tag i arbetet med hur vi ska möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare som kommer till vår kommun, säger Britt Björneke, oppositionsråd för (V).

Situationen för de här människorna är mycket svår. Konsekvenserna som de tillfälliga bosättningarna haft är förenade med en rad problem; nedskräpning och otillåten avverkning bland annat. Vår kommun måste arbete strategiskt med den här frågan för tyvärr så har vi nog bara sett början på ett allt mer växande problem.

– Det är viktigt att den humana aspekten står i fokus, och det är djupt tragiskt med den fattigdom och det utanförskap som vi ser att stora grupper drabbas av, säger Marica Lindblad, oppositionsråd för (Mp).

Kommunen måste nå ut med information om vad som gäller på platsen och man måste försäkra sig om att de människor som är där faktiskt förstår vad som gäller. Man måste skaffa information, vid varje tillfälle, om vilket språk människorna pratar och ta med de tolkar som behövs. Därför är just detta en av de punkter vi vill att handlingsplanen ska innefatta.

Vårt förslag i motion går alltså ut på att Huddinge kommun ska ta fram ett handlingsprogram med enkla och lättfattliga punkter som man tar till hjälp när man får in rapporter om nya bosättningar. Då är det också viktigt att det finns nyckelpersoner/funktioner som kommunicerar med och ger information till alla berörda förvaltningar.

Checklistan i handlingsplanen ska bland annat innehålla; vilka enheter som ska underrättas när det kommer information om en ny bosättning, vem eller vilka som ska göra åka dit för att skapa sig en bild av läget, skaffa information om vilka språk som behövs för att kunna prata med människorna där och ta fram informationsmaterial på rätt språk. Man behöver också ha beredskap för att ställa upp toalettvagnar, vattentank och container och kontakter bör tas med frivilligorganisationer som kan vara behjälpliga på plats.

Det är också viktigt att kommunen har beredskap för att erbjuda människor som vill tak över huvud på till exempel på natthärbärgen, och att socialtjänsten kopplas in för att erbjuda hjälp och stöd särskilt om det finns barn i bosättningarna.

Marica Lindblad                                       Britt Björneke

Miljöpartiet de Gröna                               Vänsterpartiet

mobilnummer 070-580 34 08                 mobilnummer 08-535 301 48

Kopiera länk