Aktuellt

Pressmeddelande: Trafikverket kör över miljöhänsyn

Tvärförbindelse Södertörn är Huddinges just nu största pågående trafikprojekt. I samverkan mellan Trafikverket, Huddinge kommun, Haninge kommun och Stockholms kommun har ett förslag till dragning av vägen tagits fram. I urvalsprocessen fanns från början tre alternativ till dragning av vägen, det norra, det södra och det mellersta. Vänsterpartiet har under hela projektets gång förordat det mellersta alternativet. Orsaken är att detta alternativ är skonsammare för miljön och för omkringliggande kulturvärden. Idag kom Trafikverkets utslag där det framgår att man bestämt sig för det norra alternativet.
– Vi är besvikna över Trafikverkets agerande, alla tillgängliga fakta och sakkunniga intresseorganisationer har förordat det mellersta alternativet, det som Vänsterpartiet varit ensamma om att driva i Huddinge, säger Britt Björneke (V), ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Alla tillgängliga fakta tyder på att Trafikverkets val av korridor är ett hårt slag mot kulturmiljöer i vägdragningens närhet och framförallt mot miljön. Det som framförallt kommer att bli lidande av Trafikverkets beslut är de viktiga natur- och rekreationsområdena i vägens närhet som är så viktiga för de boende i bland annat Flemingsberg.
– Det här går helt emot allt vad social- och ekologisk hållbarhet heter. Vi får se hur vi går vidare men vi har inte gett upp, konstaterar Nujin Alacabek (V), kommunalråd.

För mer information:
Britt Björneke
Telefon: 070 315 6220

Nujin Alacabek
Telefon: 070 406 0275

Kopiera länk