Aktuellt

En budget mot segregation – för välfärd och delaktighet – för alla

Vänsterpartiet har lagt fram ett budgetförslag för Huddinge kommun som siktar mot framtiden. I vår budget vill vi bryta segregationen genom att satsa på att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Vi satsar också på kulturen och att den ska vara till för alla, framförallt barn och unga som inte har ekonomiska möjligheter att delta på samma villkor som andra och på att täppa till läckaget av skattepengar till vinstdrivande företag.
– Vårt budgetförslag är i sin helhet ett nytänk kring Huddinge. Vänsterpartiet siktar mot framtiden och satsar på välfärden. Vi anser att Huddinges framtid måste gå i jämlikhetens och jämställdhetens tecken, säger Nujin Alacabek, kommunalråd i opposition för Vänsterpartiet.

– Vi satsar 73,7 miljoner mer på kommunens verksamheter än den borgerliga minoritetskoalitionen gör. Vi gör också extra uppräkningar i förskolenämnden och grundskolenämnden. Ojämlik utbildning är en stor orsak till segregation, fler måste nå kunskapsmålen och på så sätt komma ut på arbetsmarknaden. Därför satsar vi också på elever i behov av särskilt stöd. Utbildningssatsningar är ett sätt att bryta segregationen och öka jämlikheten. Det gör vi genom att satsa på personalen och eleverna i förskolan och grundskolan. Det är ingen överbudspolitik eller valfläsk. Det är satsningar som skapar en tryggare framtid för alla, fortsätter Nujin Alacabek.

Vänsterpartiets budget satsar på välfärden på riktigt istället för att först skära ner och sedan göra skenbara satsningar.
– Vänsterpartiet är tydliga. Vi vill satsa på välfärden på riktigt. Det går inte om man fortsätter att ha samma resurser som vi kommunen har idag, avslutar Nujin Alacabek.

Förslag till Mål och budget 2019 Vänsterpartiet

Presskontakt:
Nujin Alacabek                                               Jonas Lundgren
Kommunalråd i opposition (V)                  Politisk sekreterare
Telefon: 08 5353 301 41                                 073 535 7576
Mail: [email protected]          [email protected]

Kopiera länk