Kommunpolitik

Här finns ett urval av motioner och andra initiativ vi har tagit i kommunfullmäktige och nämnder.  Om du har några frågor om vår politik i Huddinge kommun, är du välkommen att kontakta oss på huddinge(at)vansterpartiet.se eller 08-535 301 49.

2015

Motion genus och mångfaldsgranskning av läromedel

Riktlinjer för skolorganisation

Kommunal biograf

Upphandling enligt LOV

Ätbar park

2014

Strategi för hemlösa EU-medborgare

Avskaffa ofrivilliga deltider

2013

Motioner:

Nytt kollektivhus

Omvänd planprocess

Matprojekt

Kulturhus i Flemingsberg

Fristad för författare

Jämställd snöröjning

Ridsporten i Huddinge

Laga skolmat från grunden

Social investeringsfond

Nya idéer för Segeltorp

Förslag:

Projektplan 2013-2015

2012

Motioner:

Äldre HBT-personer

Naturreservat Kynäsberget

Genuskompetens för studievägledare

Uppkalla gator efter kvinnor

Djurskydd vid upphandling

Sommarkurser teknik för tjejer

Aktivitetsplats för unga

Människohandel

Öppna förskolan

Rökfria skolgårdar

Förslag:

Projektplan 2013-2015

Detaljplan Vårby

Kommunhusutredningen

Kommunplan 2013

Trafiksituation vid Kvarnbergsplan

2011

Motioner:

Ungdomars inflytande

Integrationsprojekt

Feministiskt självförsvar

Genusförskola

Förslag:

Förbifart Stockholm

Avgifterna i Kulturskolan

Kommunplan 2012

Riktlinjer markförsäljning

2010

Reservationer:

Politikerarvoden

2009

Motioner:

Slopa kött i skolan, en veg dag

Grooming

Trygga arbetsvillkoren i framtiden

Energiförsörjning

Förslag:

Energieffektivt byggande

2008

Motioner:

Utveckling av Skogås och Trångsund

HBT-utbildning

Kommentera