sida

Kommunpolitik

Här finns ett urval av motioner och andra initiativ vi har tagit i kommunfullmäktige och nämnder.  Om du har några frågor om vår politik i Huddinge kommun är du välkommen att kontakta vår gruppledare Nujin Alacabek på [email protected] eller vår politiska sekreterare Jonas Lundgren på [email protected]

2017
Motioner

Motion Lättlästa handlingar

Motion om tillagningskök på Visättraskolan

Utegym i kommunens parker

Förslag
Förslag remiss trafikförändringar

Förslag årsredovisningen 2017

Reservationer
Feministisk stadsplanering

Reservation Mångkulturell festival

Reservation Nolltaxa för föreningar

2016
Motioner
Motion avgiftsfri simskola

Motion Feministisk stadsplanering

Motion Handlingsplan mot hedersrelaterat våld

Motion Inkludera grundskoleelever på demokratidagarna

Motion Modersmålsundervisning i förskolan v2

Motion Mångkulturell festival v3

Motion Odling som integration v2

Motion Sportotek v3

Motion Utöka kommunens webbsändningar

Förslag
Förslag Ärende 2 Drevviksstrand – S,V,Mp

Betänkandet Låt fler forma framtiden SOU 2016 5

Lagen om valfrihet

Lokalisering av nytt kommunhus

Långsiktig finansiering

Plan för samhällsbyggnadsprojekt

Årsredovisning för Huddinge kommun 2015

Ändring av avsiktsförklaring Sjödalsbacken

Reservationer
Genus och mångfaldsgranskning av läromedel – Reservation

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och ResiReal

Reservation vinstuttag Huge

Plan för samhällsbyggnadsprojekt

Äldreombudsmannen


2015
Motioner

Motion genus och mångfaldsgranskning av läromedel

Riktlinjer för skolorganisation

Kommunal biograf

Upphandling enligt LOV

Ätbar park

2014
Motioner

Strategi för hemlösa EU-medborgare

Avskaffa ofrivilliga deltider

2013

Motioner

Nytt kollektivhus

Omvänd planprocess

Matprojekt

Kulturhus i Flemingsberg

Fristad för författare

Jämställd snöröjning

Ridsporten i Huddinge

Laga skolmat från grunden

Social investeringsfond

Nya idéer för Segeltorp

Förslag

Projektplan 2013-2015

2012

Motioner

Äldre HBT-personer

Naturreservat Kynäsberget

Genuskompetens för studievägledare

Uppkalla gator efter kvinnor

Djurskydd vid upphandling

Sommarkurser teknik för tjejer

Aktivitetsplats för unga

Människohandel

Öppna förskolan

Rökfria skolgårdar

Förslag

Projektplan 2013-2015

Detaljplan Vårby

Kommunhusutredningen

Kommunplan 2013

Trafiksituation vid Kvarnbergsplan

2011

Motioner:

Ungdomars inflytande

Integrationsprojekt

Feministiskt självförsvar

Genusförskola

Förslag:

Förbifart Stockholm

Avgifterna i Kulturskolan

Kommunplan 2012

Riktlinjer markförsäljning

2010

Reservationer

Politikerarvoden

2009

Motioner

Slopa kött i skolan, en veg dag

Grooming

Trygga arbetsvillkoren i framtiden

Energiförsörjning

Förslag:

Energieffektivt byggande

2008

Motioner:

Utveckling av Skogås och Trångsund

HBT-utbildning

Kopiera länk