Kommungrupp

 


 

 

Nujin Alacabek gruppledare och kommunalråd. Ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt Kommunstyrelsens arbetsutskott. 2:e vice ordförande i Demokratiberedningen, 08-535 301 49 [email protected]


 

 

Sonia Benavente ledamot i Kommunfullmäktige och i Grundskolenämnden. 0766-53 53 53, [email protected]

 


 

 

Jonatan Spejare ledamot i Kommunfullmäktige,  i Kultur- och fritidsnämnden och i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor. 073-813 50 89, [email protected]

 

 

 

Britt Björneke ledamot i Natur- och byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsutskottet och styrelsen för Huge Fastigheter ABsuppleant i Kommunstyrelsen samt förste ersättare i Kommunfullmäktige. 070-315 62 20, [email protected]


 

 

Elisabeth Ulin Karlsson ledamot i Kommunfullmäktige och Socialnämnden samt Socialnämndens arbetsutskott och socialutskott 3. 070-589 76 54, [email protected]


 

 

Lasse Alm ledamot i Äldreomsorgsnämnden. 076-774 29 29, o8-711 79 88,[email protected]


Thomas Strandqvist ersättare i Gymnasienämnden. 073-932 31 05, [email protected]

 

 

 

Millaray Rubilar, ersättare i Tillsynsnämnden, ersättare i Miljöberedningen,  [email protected]

Aysegül Balci, ersättare i Demokratiberedningen och ersättare i Socialnämnden, [email protected]

Ulla Olsson Engström, Rådet för funktionshindrade. 076-401 55 30,  [email protected]

Kurt Carlsson, ledamot i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor. 08-774 76 36, 070-781 47 27 [email protected]

Gertie Lux, Kommunrevisionen [email protected]

Said Heidaripour, ersättare i Förskolenämnden [email protected]

Laila Leymann, ledamot i Brottsförebyggande rådet [email protected]

 

Kommentera