sida

Kommungruppen

Nujin Alacabek, oppositionsråd
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Ersättare i valnämnden
Ersättare i styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Britt Björneke
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
2:a vice ordförande i bygglovs- och tillsynsnämnden
Ledamot i styrelsen för Huge Bostäder AB

Niklas Bougt
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Sonia Benavente
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i förskolenämnden

Olov Hamilton
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i förskolenämnden

Konrad Hyltén
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i grundskolenämnden

Aysegül Balci
Ersättare i kommunfullmäktige

Ulla Olsson Engström
Ersättare i kommunfullmäktige
Vice ordförande i funktionshindersrådet

Robert Forsman
Ersättare i bygglovs- och tillsynsnämnden

Sara Grant
Ledamot i klimat- och stadsbyggnadsnämnden

Emma Rosengren
Ersättare i klimat- och stadsbyggnadsnämnden

Zeth Flinkberg
Ersättare i förskolenämnden

Bo Bergstrand
Ersättare i grundskolenämnden

Roger Alis
Ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Carl Tjernell
Ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Arne Tärnblom
Ledamot i socialnämnden

Tora Rosengren
Ersättare i socialnämnden

Nils Rydling Abelli
Ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Seinab Hilowle
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Kerstin Medin
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk sekreterare:
Jonas Lundgren
Telefon:
073 535 7576
Mail:
[email protected]

 

Kopiera länk