sida

Kommungruppen


Nujin Alacabek
Kommunalråd, gruppledare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktiges valberedning. Andre vice ordförande i Demokratiberedningen.
Kontakt: [email protected]


Britt Björneke
Ersättare i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning. Ledamot i styrelsen för Huge Fastigheter AB, ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Rådet för fysisk planering och Natur- och byggnadsnämnden.
Kontakt: [email protected]


Sonia Benavente
Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i Grundskolenämnden.
Kontakt: [email protected]


Jonatan Spejare
Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Arvodeskommittén. Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.
Kontakt: [email protected]


Elisabeth Ulin Karlsson
Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i Socialnämnden.
Kontakt: [email protected]


Bosse Persson
Ersättare i kommunfullmäktige.
Kontakt: [email protected]


Lasse Alm
Ledamot i Äldreomsorgsnämnden.
Kontakt: [email protected]Roger Alis
Ersättare i Gymnasienämnden.
Kontakt: [email protected]

Millaray Rubilar
Ledamot i Tillsynsnämnden och Miljöberedningen.
Kontakt: [email protected]

Said Heidari
Ersättare i Förskolenämnden.
Kontakt: [email protected]

Ulla Olsson Engström
Ledamot i Funktionshindersrådet.
Kontakt: [email protected]


Laila Leymann

Ledamot i Bråttsförebyggande Rådet.
Kontakt: [email protected]

Gertie Lux
Kommunrevisor.
Kontakt: [email protected]


Niklas Bougt
Ersättare i Socialnämnden
Kontakt: [email protected]

Aysegül Balci
Ersättare i Demokratiberedningen.
Kontakt: [email protected]


Kurt Karlsson

Ledamot i Arvodeskommittén.
Kontakt: [email protected]

Politisk sekreterare:


Jonas Lundgren
Mail: [email protected]
Telefon: 073 535 7576

Kopiera länk