Vår Politik

Här kan du läsa mer om Vänsterpartiets politik för ett jämlikt, jämställt och miljövänligt Huddinge.
Har du några frågor och funderingar så kontakta oss.


Vi tar ansvar för Huddinges miljö med satsningar på minskad klimatpåverkan.

Huddinge ska vara en föregångskommun vad gäller klimatsatsningar, energieffektivt byggande och lokal, förnybar energiförsörjning. Minskad klimatpåverkan och lägre luftföroreningar Vänsterpartiet i Huddinge verkar aktivt för Spårväg Syd, ett nytt järnvägsspår och resecentrum i Flemingsberg liksom för en miljö- och klimatanpassad Tvärförbindelse Södertörn. Vi anser också att tillgången till cykelparkeringar måste vara god och det ska bli enklare och […]

0 comments

Det är dags att bygga bort bostadsbristen. Vänsterpartiet prioriterar hyresrätter med rimliga hyror.

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv. Det råder stor bostadsbrist i kommunen och efterfrågan är störst på hyresrätter. Trots detta har de styrande i Huddinge tillåtit att över 1000 hyresrätter har kunnat omvandlas till bostadsrätter. Under många år […]

0 comments

En bra skola och förskola. Vi satsar på minskade barngrupper, mer personal och ökad jämlikhet.

Alla elever måste kunna lita på att deras skola erbjuder en bra utbildning. Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med vinstintresse och istället se till att eleverna ska kunna lita på att den skola som ligger närmast hemmet har goda förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till. Många […]

0 comments

Vänsterpartiet vill se ökade satsningar på ungdomar och unga vuxna.

Det är viktigt att unga människor känner sig delaktiga. I skolan, i bostadsområdet eller i samhällsplaneringen. Meningsfull fritid och möjlighet till vuxenkontakter Det är viktigt att det finns bra mötesplatser för alla unga. Mötesplatserna har en viktig uppgift att fylla när det gäller samverkan mellan ungdomar och vuxna. Att erbjuda verksamhet och aktivitet är ett viktigt […]

0 comments

Ökad jämställdhet och jämlika villkor i Huddinge

Det finns stora skillnader mellan kommundelarna i Huddinge i fråga om ohälsa, arbete och inkomster . Det skiljer sig också stort om man känner sig delaktig och trygg. För att utjämna skillnaderna mellan kommundelarna behövs det därför utvecklingsplaner för nya bostäder, arbetstillfällen, mötesplatser och trygghetsskapande åtgärder. En viktig uppgift för kommunen är också att öka resurserna […]

0 comments

Bra villkor för anställda i Huddinges verksamheter

Kommunen är arbetsgivare för en mängd viktiga och samhällsbärande yrkesgrupper. Därför är det viktigt att Huddinge kommun är en bra arbetsgivare som ser till att medarbetarna har bra villkor och får möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vardag. En förutsättning för medarbetarnas engagemang är att de hinner och orkar lyfta blicken från de dagliga […]

0 comments