sida

Bostad

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv.

Det råder stor bostadsbrist i kommunen och efterfrågan är störst på hyresrätter. Trots detta har de styrande i Huddinge tillåtit att cirka 1500 hyresrätter har kunnat omvandlas till bostadsrätter.
Under många år har inga eller ytterst få hyresrätter byggts. När bostadsproduktionen nu satts igång är merparten villor och bostadsrätter. De hyresrätter som byggs har så höga hyror att människor med låga inkomster inte har råd att hyra dem. Det ställs dessutom krav på så höga inkomster att merparten av bostadssökande utestängs.

Det är dags att ändra inriktning på bostadsbyggandet i Huddinge.
Alla ansträngningar ska läggas på att det i framtiden byggs hyresrätter med rimliga hyror. Kommunen ska se till att det skapas förutsättningar för detta.
Vi anser att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen. Huge Bostäder bör också sänka sitt inkomstkrav så att fler får tillgång till de bostäder som byggs.

Vänsterpartiet gör skillnad

Under mandatperioden 2014-2018 har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen infört olika former av stöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror: investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och investeringsstöd till bostäder för äldre. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet. Sammantaget utgör detta den mest omfattande bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Vänsterpartiet driver på för att genomföra fler reformer, bland annat ett statligt topplån för att finansiera byggande av hyresrätter. Vi vill även inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill se en bostadsmarknad för alla, inte bara för de rika.

 

 

Kopiera länk