• Hem
  • En bra och värd...
sida

En bra och värdig äldreomsorg

Alla människor, oavsett ålder, ska kunna leva ett bra liv i Huddinge. Det gäller även den som blivit gammal. Det är inte rimligt att villkoren för dem som jobbar inom äldreomsorgen eller hemtjänsten i Huddinge ska ha osäkra anställningar och låga löner. De gör ett viktigt jobb som tar hand om våra äldre och då ska de också ha bra villkor. För då får de äldre en bättre vård. De äldre ska få bra mat på äldreboendena som är lagad på plats och de ska ha möjlighet till ett aktivt liv och ett brett socialt umgänge. Vi vill ha ett samhälle som är byggt för alla. Därför vill vi ha ett äldreperspektiv vid all samhällsplanering och fler plattformar för dialog med Huddinges äldre.

Tillgänglighet är en viktig aspekt av att bli äldre. Det är viktigt att det finns god tillgång till närservice så som affärer och liknande men även tillgång till kommunal service. Vänsterpartiet föreslår ett medborgarkontor i varje kommundel. Medborgarkontoren kommer stå öppna för alla Huddinges medborgare men kan ha en extra viktig funktion för äldre. Det är ett sätt att flytta kommunala tjänster närmare de boende. På ett medborgarkontor kan äldre personer exempelvis få hjälp med sådana saker som är effekter av den ökande digitaliseringen av samhället, så som att skriva ut och fylla i blanketter av olika slag eller få veta vart de ska vända sig med ett speciellt problem. Vänsterpartiet vill också återinföra äldreombudsmannen som avskaffades av den borgerliga minoritetskoalitionen som styr i Huddinge. Äldreombudsmannen är ett viktigt sätt att tillvarata de äldres intressen och föra upp deras infallsvinklar och aspekter i kontakt med Huddinge kommun. 

Kopiera länk