• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Partiföreningens styrelse
Varje år väljer medlemmarna i Vänsterpartiet Huddinge en styrelse, som leder partiföreningens arbete under året. En presentation av styrelseledamöterna hittar du här.

Partiföreningens styrelse
Varje år väljer medlemmarna i Vänsterpartiet Huddinge en styrelse, som leder partiföreningens arbete under året. En presentation av styrelseledamöterna hittar du här.

Kommungrupp
I kommunen finns vi med i kommunfullmäktige och en rad nämnder och råd. Dem som representerar Vänsterpartiet i Huddinge kommun, hittar du här.

Kopiera länk