sida

Kommungruppen

Nujin Alacabek, oppositionsråd – Visättra
Gruppledare i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Ledamot i kommunstyrelsens trygghet- och delaktighetsberedning
Ledamot i kommunstyrelsens råd för preventionsarbete
Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare i valnämnden
Ersättare i styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB
Ombud för Tyresåns vattenvårdsförbund
Kontakta Nujin: [email protected]

Britt Björneke – Hörningsnäs
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
2:a vice ordförande i bygglovs- och tillsynsnämnden
Ledamot i styrelsen för Huge Bostäder AB
Ledamot i Huddinge kommuns näringslivsberedning
Ombud för Södertörns Energi AB
Kontakta Britt: [email protected]

Niklas Bougt – Trångsund
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Kontakta Niklas: [email protected]

Sonia Benavente – Skogås
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i förskolenämnden
Ledamot i Huddinge kommuns pensionärsråd
Kontakta Sonia: [email protected]

Olov Hamilton – Trångsund
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Kontakta Olov: [email protected]

Konrad Hyltén – Trångsund
Ersättare i kommunfullmäktige
Kontakta Konrad: [email protected]

Aysegül Balci – Visättra
Ersättare i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsens trygghets- och delaktighetsberedning
Kontakta Aysegül: [email protected]

Ulla Olsson Engström – Masmo
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Vice ordförande i funktionshindersrådet
Kontakta Ulla: [email protected]

Robert Forsman – Myrängen
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Ersättare i bygglovs- och tillsynsnämnden
Kontakta Robert: [email protected]

Helena Perkkalainen – Visättra
Ledamot i klimat- och stadsmiljönämnden
Kontakta Helena: [email protected]

Leif Tjärnstig – Stuvsta
Ledamot i grundskolenämnden
Kontakta Leif: [email protected]

Magnus Nygård – Flemingsberg
Ersättare i klimat- och stadsmiljönämnden
Kontakta Magnus: [email protected]

Emma Rosengren – Ågesta
Ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Kontakta Emma: [email protected]

Elsa Johansson – Flemingsberg
Ledamot i kommunrevisionen
Kontakta Tomas: [email protected]

Karl Rylander – Segeltorp
Ersättare i grundskolenämnden
Kontakta Karl: [email protected]

Arne Tärnblom – Huddinge
Ledamot i socialnämnden
Ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Ersättande ombud för Mälarens Vattenvårdsförbund
Kontakta Arne: [email protected]

Malin Ahlgren – Vistaberg
Ledamot i förskolenämnden
Kontakta Malin: [email protected]

Tora Rosengren – Huddinge centrum
Ersättare i socialnämnden
Kontakta Tora: [email protected]

Kaj Olsson – Huddinge
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kontakta Kaj: [email protected]


Politisk sekreterare:

Simon Tuhkunen
Telefon:
072 003 73 30
Mail: [email protected]

Jonas Lundgren (föräldraledig)
Telefon:
073 535 75 76
Mail:
[email protected]

Kopiera länk