artikel

Nolltolerans mot rasism

[2006-06-08] Mot bakgrund av de senaste dagarnas händelser förhandssläpper idag vänsterpartiet rapporten Nolltolerans mot rasism – vänstern i första ledet.
I rapporten presenteras vänsterpartiets strategi för att bemöta rasismen och de etablerade partiernas glidning längs främlingsfientlighetens sluttande plan.

Läs hela: Nolltolerans mot rasism på www.vansterpartiet.se eller kontakta Elisabeth Ulin Karlsson på [email protected] så får du dokumentet via mail.

Kopiera länk